Renaissance van het Platteland

Platform voor nieuwe verbinding tussen stad en platteland. Steun en inspiratie voor de regio.

Welkom

In Europa en dus ook in Nederland trekt de bevolking naar de stad. De kleine, perifeer gelegen gemeenten zullen verder krimpen en sommige delen van het platteland zullen leeglopen. De overheid heeft hier op dit moment geen visie en passend antwoord op. Een vitaal platteland is van groot belang voor een ‘leefbare toekomst’ van Nederland. Daarom zijn de handen ineen geslagen door diverse initiatiefnemers.

Wij willen snelheid en beweging brengen door regio’s te inspireren, overheden te prikkelen en waar mogelijk een duwtje in een bepaalde of andere denkrichting te geven. Met onze brede achtergrond in de sectoren landbouw, recreatie & horeca, particulier grondbezit, onderwijs, natuurbeheer en ruimtelijke innovatie kunnen wij horizontaal denken, buiten de gebaande paden. Graag inspireren wij u op de zoektocht naar een nieuwe verhouding tussen stad en platteland. Op deze website maakt u kennis met initiatieven en ideeën die we ook met een aantal bijzondere projecten illustreren.

Lees meer over ons initiatief en de verbinding tussen stad en platteland.

De initiatiefnemers

Erik Droogh

directeur Leisurelands
“De traditionele weg is weg. We willen snelheid en beweging brengen door regio’s te inspireren en overheden te prikkelen.”

Jan Hak

voorzitter BPG, Brabants Particulier Grondbezit
“Er is bestuurlijk lef nodig, zonder afstand en met een actieve dialoog, transparantie en samenwerking.”

Hans Hillebrand

directeur STIRR, Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte
“Je moet kunnen veranderen. Dat betekent een mooie omgeving houden én gasten kunnen bieden waar zij op dat moment om vragen.”

Hans Huijbers

voorzitter ZLTO, vereniging voor ondernemers in de groene ruimte
“Duurzaam? Ik stel altijd de vraag: is dit voor de komende 10 tot 15 jaar ‘volhoudbaar’? En dat gezien van economisch, ecologisch en sociaal oogpunt.”

Dick Pouwels

voorzitter college van bestuur HAS Hogeschool
“De toekomst wordt groener dankzij de toenemende belangstelling van jongeren die een toekomst zien in een groene samenleving en duurzame innovatie.”

Roel Robbertsen

voorzitter FPG, Federatie Particulier Grondbezit
“Zorgen voor een duurzame leefomgeving. We hebben moeder aarde niet geërfd van onze ouders, maar te leen van onze kinderen en kleinkinderen.”