Vitale omgeving vraagt om een actieve coalitie stad-land

Het landelijk gebied van Nederland staat voor grote uitdagingen. Denk aan stikstofreductie, biodiversiteit en het verbinden met natuur, leegloop, vergrijzing inclusief aandacht voor gezondheid. Maar ook de groeiende rol als drager voor de opwekking van energie en ‘facilitator’ van recreatieve voorzieningen. Een vitaal platteland is tevens de basis van een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid, waarvan de Lees meer overVitale omgeving vraagt om een actieve coalitie stad-land[…]