‘Het toekomstig stedelijk landschap: Groote Waard is goud waard.”

Op donderdag 12 mei a.s. houden wij het 3de Café Renaissance met de titel ‘Het toekomstig stedelijk landschap: Groote Waard is goud waard.”

Als inspirerende sprekers hebben we uitgenodigd:
Wouter Kolff, burgemeester Dordrecht
Charlie Aptroot, waarnemend burgemeester Hoeksche Waard
Hans de Bruin, lector Expertise and Valorisation Management HZ University of Applied Sciences (Zeeland)
Jacob van der Borne, agrarisch ondernemer gespecialiseerd in Precisielandbouw

In een rondetafelgesprek onder leiding van Patricia de Cocq zal het gesprek gevoerd worden over deze maatschappelijke uitdagingen vanuit zowel het perspectief van de stad als vanuit het platteland en de natuur. Is het mogelijk om vanuit het venster van het Toekomstige stedelijk landschap de verbinding te vinden en samen te zorgen voor meerwaarde in de regio? Welke inzichten vanuit sociale en technische innovatie kunnen hierbij gebruikt worden en hoe kun je als ondernemer de verbinding leggen om kansen en uitdagingen om te zetten naar actie?

Informatie en link naar het Webinar
Vooraf aanmelden kan door een email te sturen naar: info@renaissancevanhetplatteland.nl. Geef daarbij aan of je live of online aanwezig wilt zijn. Deelname aan het Renaissance Café is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René de Bont, Coördinator van het platform Renaissance van het Platteland, telefoon 06-2358 6485 of via bovenstaand mailadres.

We “zien” u graag op 12 mei!