Aan de politieke partijen van Nederland,    

Ontwikkel Team Nederland: oplossingen voor stad én platteland!

Deze week plaatsen wij bijgevoegde advertentie “Van OMT naar OTN: Ontwikkel Team Nederland” in enkele landelijke dagbladen.  Met dit statement vragen wij graag ook uw aandacht voor nieuwe ruimtelijke en sociaal economische keuzes die oplossingen bieden voor de toekomstige uitdagingen van Nederland. Aangevuld met een krachtige, voortvarende regie. In de advertentie noemen we de belangrijkste thema’s. In bijgaande brief lichten wij dit graag aan u toe. Met de vraag om dit in het nieuwe regeerakkoord op te nemen:

“Het Ontwikkel Team Nederland maakt in overleg met de regering voorstellen voor een betere ruimtelijke en sociaal economische verbinding tussen stad en platteland.”