24 november 2016

Het initiatief

Renaissance van het platteland: beweging in verandering
Je zou er bijna somber van worden, de vele berichten over krimpregio’s en de leegloop van het platteland. En de cijfers liegen er niet om: in heel Europa en dus ook in Nederland trekt de bevolking naar de stad. De grootste groei wordt verwacht voor de vier grote steden, die in 2030 gemiddeld 15% meer inwoners dan in 2015 zullen tellen (bron: CBS). Vooral de kleinere, perifeer gelegen gemeenten zullen verder krimpen en sommige delen van het platteland zullen leeglopen. De overheid heeft hier op dit moment geen visie of een passend antwoord op. Daarom hebben wij de handen ineen geslagen om alle betrokken partijen te prikkelen, inspireren en mobiliseren.

Een beter alternatief
Gelukkig is het in Nederland nog lang niet zo ver dat er hele dorpen leeg staan en zoals dat laatst in Frankrijk gebeurde, voor één euro te koop staan. Dat is ook nergens voor nodig. We zien juist dat in Nederland op lokaal en regionaal niveau steeds meer mooie initiatieven ontstaan die het buitengebied nieuw leven en elan inblazen. De maatschappij verandert, de mensen gaan zelf steeds meer regelen en richten bijvoorbeeld lokaal en regionaal coöperaties op om in behoeften te voorzien, of het nu gaat om verantwoord geproduceerd voedsel, duurzame energie of snellere en betere verbindingen, zoals glasvezel.

Inspiratie bij toekomstgerichte, integrale plannen
Als initiatiefnemers van Renaissance van het Platteland zijn wij er van overtuigd dat al deze initiatieven elkaar kunnen versterken als sprake is van een integrale, regionale aanpak. Ieder gebied, iedere regio heeft haar unieke, specifieke kenmerken, kansen en uitdagingen. Het initiatief en de uitdaging voor het opstellen van toekomstgerichte, integrale plannen ligt bij de regio. Plannen waarmee alle betrokkenen, van bestuur tot en met de bewoners, aan de slag kunnen.

Platform Renaissance als inspiratiebron
Bij het vormgeven en invullen van deze toekomstgerichte, integrale plannen hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Wat in de ene regio goed en succesvol is kan wellicht ook van groot nut zijn in andere regio’s. Op deze website hebben we enkele spraakmakende ideeën en initiatieven, die wij tijdens onze eerste brainstormsessies zijn tegengekomen, meegenomen. Met de aantekening dat dit slechts het begin is.

Wat willen de initiatiefnemers?
Wij willen snelheid en beweging brengen door regio’s te inspireren, overheden te prikkelen en waar mogelijk een duwtje in een bepaalde of andere denkrichting te geven. Met onze brede achtergrond in de sectoren landbouw, recreatie & horeca, particulier grondbezit, onderwijs, natuurbeheer en ruimtelijke innovatie kunnen wij horizontaal denken, buiten de gebaande paden. Graag inspireren wij u op de zoektocht naar een nieuwe verhouding tussen stad en platteland. Op deze website maakt u kennis met initiatieven en ideeën die we ook met een aantal bijzondere projecten illustreren. Wilt u meer informatie of ideeën en suggesties uitwisselen? Mail dan naar info@renaissancevanhetplatteland.nl.

 

De initiatiefnemers

 • Jan Hak

  voorzitter Natuurcollectieven Nederland en Part-Ner Natuurcertificering
  “Er is bestuurlijk lef nodig, zonder afstand en met een actieve dialoog, transparantie en samenwerking.”
 • Hans Hillebrand

  directeur STIRR, Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte
  “Je moet kunnen veranderen. Dat betekent een mooie omgeving houden én gasten kunnen bieden waar zij op dat moment om vragen.”
 • Dick Pouwels

  voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen
  “De toekomst wordt groener dankzij de toenemende belangstelling van jongeren die een toekomst zien in een groene samenleving en duurzame innovatie.”
 • Roel Robbertsen

  voorzitter FPG, Federatie Particulier Grondbezit
  “Zorgen voor een duurzame leefomgeving. We hebben moeder aarde niet geërfd van onze ouders, maar te leen van onze kinderen en kleinkinderen.”
 • Hans Huijbers

  Agrarische sector
  “Duurzaam? Ik stel altijd de vraag: is dit voor de komende 10 tot 15 jaar ‘volhoudbaar’? En dat gezien van economisch, ecologisch en sociaal oogpunt.”
 • Dick van den Oever

  directeur a.s.r. Landelijk Vastgoed
  “a.s.r. gelooft in een sterk en vitaal landelijk gebied, voor nu en de toekomst. Dit noemen wij beleggen met eeuwigheidswaarde.”
 • Erik Droogh

  Recreatiesector
  “De traditionele weg is weg. We willen snelheid en beweging brengen door regio’s te inspireren en overheden te prikkelen.”
 • Patricia de Cocq

  Directeur Leefomgeving & Natuur bij HAS Hogeschool
  “Samen maken we de toekomst door professionals te verbinden aan jongeren met een open en frisse blik, voor wie groen geen kleur is, maar een attitude.”