17 december 2021

Renaissance Café 27 oktober 2021

‘Tussen droom en data: brede welvaart in het dorp’
Het tweede Renaissance Café werd gehouden in Garmerwolde te Groningen hier stond ‘Tussen droom en data: brede welvaart in het dorp’ centraal. 
Het Renaissance Café wordt geopend door Dick Pouwels, voorzitter van het college van bestuur van de Hanzehogeschool Groningen. Rik van Niejenhuis, directeur van Groninger Dorpen begeleidt de gesprekken en discussie met het publiek. Vier sprekers geven in twee rondes hun visie en gaan met elkaar in gesprek.

Bekijk de twee delen van het Groningse Renaissance Café van 27 oktober 2021 hier:

Renaissance Café – Deel 1: https://youtu.be/ulW8qO-nm5I

Renaissance Café – Deel 2: https://youtu.be/vjONA7i0a8E

In de eerste gespreksronde ‘Meten en bouwen’ zijn de thema’s gezondheid, leefbaarheid en demografie.
Raun van Ooijen, gezondheidseconoom aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen, spreekt op basis van de laatste onderzoeksgegevens over de betekenis van demografische verschillen voor de gezondheid van de inwoners van Groningen. Wat zijn welvaartsverhogende en verlagende factoren? Welke aspecten van welvaart vinden de inwoners zelf belangrijk? Wat is het belang van gezondheid voor regionale verschillen in welvaart?

Raun van Ooijen roept op om bij de formatie de ‘Brede Welvaart’ voorop te stellen. Hij beaamt het belang van het meten van ‘de eigen regie’ van mensen, van ‘wat ik doe is betekenisvol’. Dit n.a.v. de vraag van Renaissance initiatiefnemer Hans Huijbers of we na de jarenlange aandacht voor economie en de latere ecologie, zelfs bij de formatie, de ‘sociologische as’ zijn vergeten.

Elles Bulder, lector Hanzehogeschool Groningen, geeft ons praktijkvoorbeelden over de gevolgen van demografische veranderingen voor de leefbaarheid van inwoners van het platteland. Daarbij gaat zij in op de invloed van bewonersinitiatieven en geeft ze antwoord op de vraag: “Wat kun je als bestuurder doen als er geen initiatieven in de dorpen ontstaan?” Elles Bulder meldt in haar betoog: de overspannen woningmarkt geeft slechts tijdelijk minder krimp.

De tweede ronde gaat over de rol van cultuur, kunstenaars en kunstonderwijs ‘Verbeelden en ervaren’.
Arnaud Oosterbaan, oprichter en artistiek leider Nootstroom, legt aan de hand van de productie van Wadopera het belang uit van de rol van kunst en de bijdrage aan de leefbaarheid in een Fries dorp als Moddergat. Bij de productie van Wadopera heeft de lokale gemeenschap een grote participerende betrokkenheid gehad. Hoe ging dit in zijn werk? Welke betekenis heeft deze productie voor het dorp? En welke (economische) gevolgen heeft een productie zoals Wadopera voor de regio?
Arnaud Oosterbaan wil vanuit zijn passie voor muziek én mensen de leefbaarheid in het Noorden verbeteren, juist voor zijn/onze kinderen! Geef aandacht aan de mensen in het dorp, voordat het in de media gaat! Het dorp is mee gaan doen, samen is er opera gemaakt. Wie neemt in het dorp het stokje over?

Anke Coumans, lector Hanzehogeschool Groningen, laat ons zien hoe de mens vormgever van zijn eigen leven, werken, wonen, lijden en sterven kan zijn en de impact die kunst daarbij heeft. Ook geeft ze aan wat dit betekent voor het kunstonderwijs, het belang van Innovatiewerkplaatsen en inzet van cultuurhoezen.
Anke Coumans: van dromen naar handelen, a.d.h.v. projecten. Het vormgevend vermogen van mensen is afgenomen. Artistieke attitude is nodig, ook voor de Ommelanden. Kunstenaars en zorgverleners ontmoeten elkaar. Tekeningen maken het zichtbaar. Zouden ze ook onder een dak kunnen wonen?

De reflectie vanuit de landelijke renaissancebeweging wordt op deze avond wordt verzorgd door Dick van den Oever:
Dick kijkt naar een vitaal platteland, samen met boeren en landgoedeigenaren. Hij ervaart veel belangstelling om elkaar te ontmoeten: eerst over data, en vervolgens over wat mensen drijft. Inspirerend, we zijn hier verrast en we nemen het graag mee naar het 3e café!

De avond wordt afgesloten met een reflectie door Mark Mobach, lector van de Hanzehogeschool. Mark: het gaat om de wedergeboorte, ja ik heb hier heel veel geleerd, er is een spiegel voorgehouden. Hoe we naar het platteland kijken. Het is fijn om in het Noorden te leven. Hoe gaan we de brede welvaart verbeteren? We moeten mensen hier houden. Ratio en gevoel, je blijft als mens HEEL. Kruislings: koelte van de data vs. de oprechte aandacht die ontbreekt. We zijn veel te bescheiden. Je kunt zelf het verschil maken. Verlicht, verander, wellicht wedergeboren naar huis!

Dank aan de Hanzehogeschool en de sprekers, ook van het thuisfront.

Bekijk de andere cafés

Renaissance Café 12 mei 2022
Renaissance Café 17 juni 2021

Terug naar algemeen