21 juli 2021

Renaissance Café

Over de cafés

Om te prikkelen en inspireren organiseert Renaissance van het Platteland een serie Renaissance cafés, waarbij we steeds een ander gebied centraal stellen. We gaan het gesprek met elkaar aan over de uitdagingen en dilemma’s op basis van 2 inspirerende sprekers.

In de reeks ‘Renaissance Cafés’ van Renaissance van het Platteland staan gebieden centraal waar op basis van een integrale, portefeuille overstijgende aanpak gewerkt wordt aan duurzame oplossingen voor uitdagingen waaronder grootschalige woningbouw, de transitie van de landbouw, energie opwekking, waterberging, meer biodiversiteit, milieumaatregelen (stikstof, pfas) en vrijetijdsbesteding. In deze gebieden wordt de verbinding gezocht tussen stad en platteland om zo te komen tot een nieuw evenwicht. Waarbij stad en platteland elkaar hard nodig hebben om de transitie rond deze thema’s succesvol te realiseren. De Renaissance Cafés hebben het doel om te prikkelen en inspireren. In iedere editie zal een andere locatie in Nederland centraal staan. In het café gaan we het gesprek aan met elkaar over de uitdagingen en dilemma’s op basis van inspirerende sprekers.