Slotbijeenkomst Renaissance van het Platteland: stokje gaat over naar Stichting De Plaatsen Nederland!

Vanuit het platform organiseerden wij bij Plaats De Kleine Aarde een debat om onze activiteiten af te ronden en over te dragen. De boerderijtuin te Boxtel vormde in de vooravond van 27 juni jl. het ideale decor. We werden welkom geheten door Leah ter Berg, programmamaker bij De Kleine Aarde. De initiatiefnemers van het Renaissance Platform, vanuit de landbouw en recreatie, Hans Huijbers en Erik Droogh, introduceren de sprekers Geert Van Der Veer, initiatiefnemer Plaats de Kleine Aarde en Herenboeren en Gedeputeerde Léon Faassen, Provincie Limburg.

Geert van der Veer geeft een beschouwing over ‘Een veranderende Samenleving én haar Voedselsysteem’. Het is een uitdaging om de boeren op de landbouwgrond te houden. Bij de gebiedsaanpak is hierop onvoldoende focus. Het boeren moet weer leuk worden. Ervaringen worden gedeeld op De Plaatsen. Samen met burgers gaan deelnemende boeren als voedselproducent én beheerder van het buitengebied aan de slag, zodat er voor elke burger gezond voedsel beschikbaar is. Naast de Herenboeren ontstaan coöperatieve De Plaatsen-marken. De inleiding zorgt voor diverse vragen vanuit het Renaissance platform. Er is tijd nodig voor kleine en grote transities, voor herstel van vertrouwen.

Gedeputeerde Faassen gaat in op ‘Het platteland van de Toekomst’. Hij stemt hierbij af met de Limburgse plattelands coalitie. Ieder is zich ervan bewust dat het anders moet. Dat heeft Renaissance goed gezien, 10 jaar terug, om de steen in de Hofvijver te gooien. Nu moeten we door, o.a. rond De Peel en Maasduinen. We nemen de tijd, om het vertrouwen terug te winnen. Er moet perspectief zijn. Samen komen we eruit.

Hans Huijbers waardeert de integrale aanpak. Renaissance van het Platteland staat voor alle sectoren van het buitengebied, we staan voor samenwerking van recreatie, natuur, grondeigenaren en landbouw. Faassen haalt de woorden van Remkes aan, ‘die heeft de wanhoop in de ogen van redelijke mensen gezien’. Limburg wacht niet op Den Haag, ze maken zelf een plan. Vanuit Renaissance wordt het belang van opleiding aangehaald. Opvallend om binnen de provincie één universiteit te hebben met veel internationale studenten, terwijl er vraag is naar goed opgeleide mbo/hbo studenten. Renaissance roept op om de jeugd zelf met voorstellen te laten komen. Dit sluit aan bij de overdracht van de overblijvende middelen.

De initiatiefnemers Renaissance van het Platteland gaan, nu ons gedachtegoed gemeengoed is geworden, afronden en het brede overleg bedanken voor de inzet en samenwerking gedurende de afgelopen 10 jaren. De ondersteunende stichting wil het stokje middels een financiële bijdrage doorgeven aan Stichting De Plaatsen Nederland, de praktijk van de toekomst!
Voor meer informatie:  over-de-plaatsen

Namens de initiatiefnemers van Renaissance van het Platteland, Erik Droogh en Hans Huijbers. Veel succes!

Platform ‘Renaissance’ draagt stokje over aan De Plaatsen