28 juli 2021

Renaissance Café 17 Juni 2021

Renaissance Café; Het Van Gogh NP

In het eerste Café stond het Van Gogh Nationaal Park centraal:
“Van Gogh NP, de oplossing of te mooi om waar te zijn?”

Als inspirerende sprekers waren uitgenodigd: Adriaan Geuze, landschapsarchitect en oprichter en eigenaar van West 8 urban design & landscape architecture BV Guus van Roessel, directeur business development Lely en hightech biologische melkveehouder.

Het Van Gogh Nationaal Park i.o. is een concept waarin ruim 40 partners, bestaande uit overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, samenwerken aan het landschap van de toekomst tot in de steden met meerwaarde voor natuur, de regionale economie en de mensen. Daarbij gaat het niet alleen om de natuurgebieden maar ook om de agrarische cultuurlandschappen daaromheen, tot in de dorpen en steden. Het Van Gogh Nationaal Park versterkt het vestigingsklimaat in deze economische regio, zet Brabant (inter)nationaal extra op de kaart voor duurzaam cultuurtoerisme en geeft perspectief aan boeren en andere ondernemers die hier een boterham willen verdienen en bijdragen aan het landschap. Is dit initiatief inderdaad een de integrale benadering waarmee vraagstukken rondom grootschalige woningbouw, de transitie van de landbouw, energie opwekking, waterberging, meer biodiversiteit, milieumaatregelen (stikstof, pfas) en vrijetijdsbesteding worden aangepakt of is dit te mooi om waar te zijn? Adriaan en Guus zullen ieder gedurende 20 minuten hun beeld schetsen van de kansen en uitdagingen van Van Gogh Nationaal Park. Vervolgens zal een rondetafelgesprek plaatsvinden waarin de kansen en uitdagingen scherp onder de loep worden genomen

Bekijk om een indruk te krijgen de YouTube film

https://www.youtube.com/watch?v=pvcrKScin98

Binnenkort volgt de aankondiging van het tweede Renaissance Café.

Bekijk andere cafés

Renaissance Café 12 mei 2022
Renaissance Café 27 oktober 2021