Nieuwsbrief landelijk verkiezingsprogramma

In de Corona-tijd zijn plotsklaps diverse prangende vraagstukken uit onze samenleving in een ander daglicht komen te staan. Elkaar ruimte geven en gunnen is het nieuwe maatschappelijk adagium. Dit adagium geldt ook voor het realiseren van grote maatschappelijke opgaven: meer woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie, afname stikstof, toename biodiversiteit en transitie van de landbouw. Alle opgaven afzonderlijk Lees meer overNieuwsbrief landelijk verkiezingsprogramma[…]

Platteland schiet de stad te hulp

Een groep bestuurders en wetenschappers wil de verbinding tussen stad en platteland herstellen. Daarbij moeten ingesleten denkvormen onder planologen over stad en ‘restruimte’ op de schop.
Open dit bericht voor meer informatie.
Bron: Dit artikel is verschenen in Het Financieele Dagblad van 16 november 2020.
Het auteursrecht is voorbehouden aan Het Financieele Dagblad.