Eerste Renaissance Café; Het Van Gogh NP i.o.

Om te prikkelen en inspireren organiseert Renaissance van het Platteland een serie Renaissance cafés, waarbij we steeds een ander gebied centraal stellen. We gaan het gesprek met elkaar aan over de uitdagingen en dilemma’s op basis van 2 inspirerende sprekers. In het eerste Café stond het Van Gogh Nationaal Park centraal. Lees verder in de nieuwsbrief.

Meld je aan voor het eerste Renaissance Café op donderdag 17 juni

Ons land staat voor een aantal duurzame uitdagingen, waaronder grootschalige woningbouw, de transitie van de landbouw, energie opwekking, waterberging, meer biodiversiteit, milieumaatregelen (stikstof, pfas) en vrijetijdsbesteding. Deze thema’s vragen om nieuwe ruimtelijke en sociaal economische afwegingen. Om te prikkelen en inspireren organiseert Renaissance van het Platteland een serie Renaissance cafés waarbij we steeds een ander gebied centraal stellen.

Aan de politieke partijen van Nederland,    

Ontwikkel Team Nederland: oplossingen voor stad én platteland!
Deze week plaatsen wij bijgevoegde advertentie “Van OMT naar OTN: Ontwikkel Team Nederland” in enkele landelijke dagbladen. Met dit statement vragen wij graag ook uw aandacht voor nieuwe ruimtelijke en sociaal economische keuzes die oplossingen bieden voor de toekomstige uitdagingen van Nederland. Aangevuld met een krachtige, voortvarende regie. In de advertentie noemen we de belangrijkste thema’s. In bijgaande brief lichten wij dit graag aan u toe.
Met de vraag om dit in het nieuwe regeerakkoord op te nemen:

“Het Ontwikkel Team Nederland maakt in overleg met de regering voorstellen voor een betere ruimtelijke en sociaal economische verbinding tussen stad en platteland.”

P10 claimt anderhalf miljard voor Agenda Platteland

‘Nederland in balans door een vitaal platteland’
Vandaag lanceert de P10 de Agenda Platteland. Op die agenda staan tien concrete punten die opgepakt moeten worden in het belang van heel Nederland: platteland én stad. De P10, het samenwerkingsverband van 29 plattelandsgemeenten, nodigt Tweede Kamerleden, bestuurders en andere partners uit om samen de mouwen op te stropen voor deze tien agendapunten en daarmee voor thema’s als bereikbaarheid, werken, toerisme, zorg, wonen, energie- en warmtetransitie.

Nieuwsbrief landelijk verkiezingsprogramma

In de Corona-tijd zijn plotsklaps diverse prangende vraagstukken uit onze samenleving in een ander daglicht komen te staan. Elkaar ruimte geven en gunnen is het nieuwe maatschappelijk adagium. Dit adagium geldt ook voor het realiseren van grote maatschappelijke opgaven: meer woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie, afname stikstof, toename biodiversiteit en transitie van de landbouw. Alle opgaven afzonderlijk Lees meer overNieuwsbrief landelijk verkiezingsprogramma[…]

Platteland schiet de stad te hulp

Een groep bestuurders en wetenschappers wil de verbinding tussen stad en platteland herstellen. Daarbij moeten ingesleten denkvormen onder planologen over stad en ‘restruimte’ op de schop.
Open dit bericht voor meer informatie.
Bron: Dit artikel is verschenen in Het Financieele Dagblad van 16 november 2020.
Het auteursrecht is voorbehouden aan Het Financieele Dagblad.