Meld je aan voor het eerste Renaissance Café op donderdag 17 juni

Beste relatie,

Ons land staat voor een aantal duurzame uitdagingen, waaronder grootschalige woningbouw, de transitie van de landbouw, energie opwekking, waterberging, meer biodiversiteit, milieumaatregelen (stikstof, pfas) en vrijetijdsbesteding. Deze thema’s vragen om nieuwe ruimtelijke en sociaal economische afwegingen. Dit op basis van een integrale, portefeuille overstijgende, aanpak: landelijk, provinciaal en lokaal. In dat kader is tevens een steviger verbinding en evenwicht tussen stad en platteland nodig. Stad en platteland hebben elkaar hard nodig om de transitie rond deze thema’s succesvol te realiseren.

Om te prikkelen en inspireren organiseert Renaissance van het Platteland een serie Renaissance cafés waarbij we steeds een ander gebied centraal stellen. We gaan het gesprek met elkaar aan over de uitdagingen en dilemma’s op basis van 2 inspirerende sprekers.

We nodigen u uit om aan te sluiten bij het eerste Renaissance Café op donderdag 17 juni van 19.30-21.00. Hierbij zal het Van Gogh Nationaal Park i.o. centraal staan. Vanuit Renaissance van het platteland willen nodigen we u uit om via onze livestream deel te nemen.

Titel: Van Gogh Nationaal Park, de oplossing of te mooi om waar te zijn?

Als inspirerende sprekers hebben we uitgenodigd:

Adriaan Geuze, landschapsarchitect en oprichter en eigenaar van West 8 urban design & landscape architecture BV

Guus van Roessel, directeur business development Lely en hightech biologische melkveehouder

 Het Van Gogh Nationaal Park i.o. is een concept waarin ruim 40 partners, bestaande uit overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, samenwerken aan het landschap van de toekomst tot in de steden met meerwaarde voor natuur, de regionale economie en de mensen. Daarbij gaat het niet alleen om de natuurgebieden maar ook om de agrarische cultuurlandschappen daaromheen, tot in de dorpen en steden. Het Van Gogh Nationaal Park versterkt het vestigingsklimaat in deze economische regio, zet Brabant (inter)nationaal extra op de kaart voor duurzaam cultuurtoerisme en geeft perspectief aan boeren en andere ondernemers die hier een boterham willen verdienen en bijdragen aan het landschap.

Is dit initiatief inderdaad een de integrale benadering waarmee vraagstukken rondom grootschalige woningbouw, de transitie van de landbouw, energie opwekking, waterberging, meer biodiversiteit, milieumaatregelen (stikstof, pfas) en vrijetijdsbesteding worden aangepakt of is dit te mooi om waar te zijn?

Adriaan en Guus zullen ieder gedurende 20 minuten hun beeld schetsen van de kansen en uitdagingen van Van Gogh Nationaal Park. Vervolgens zal een rondetafelgesprek plaatsvinden waarin de kansen en uitdagingen scherp onder de loep worden genomen.  

 Informatie en link naar het webinar
Vooraf aanmelden kan door een email te sturen naar: info@renaissancevanhetplatteland.nl.  Deelname aan het webinar is gratis de link naar de livestream zal op korte termijn beschikbaar gemaakt worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René de Bont, Coördinator van het platform Renaissance van het Platteland, telefoon 06-2358 6485 of via bovenstaand mailadres.

We “zien” u graag op 17 juni.

Hartelijke groet,

Renaissance van het Platteland