Platform voor nieuwe verbinding tussen stad en platteland

De beste wensen voor het nieuwe jaar!

Namens de initiatiefnemers van ‘Renaissance van het Platteland’, Platform voor nieuwe verbinding tussen stad en platteland, hierbij de Nieuwsbrief Renaissance 2022 december, waarin we vooruitkijken naar de verkiezingen van de Provinciale Staten en de Gebiedsgerichte Aanpak! Steun en inspiratie voor de regio.

 Doe mee aan de uitbreiding van ons platform!
Deze nieuwsbrief is voor ons een belangrijk communicatiemiddel met sympathisanten en geïnteresseerden. We willen ons bereik graag vergroten. Wilt u deze nieuwsbrief doorsturen naar mensen in uw eigen netwerk met het verzoek om zich aan te melden?

Uw vragen, opmerkingen en ideeën zijn van harte welkom. info@renaissancevanhetplatteland.nl