Platform voor nieuwe verbinding tussen stad en platteland

Oproep aan Rutte IV: ‘Ontwikkel Team Nederland’, oplossingen voor stad én platteland!
De uitdagingen voor Stad en Land zullen worden opgepakt door diverse ministers. Behalve een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening komt er ook een minister voor Klimaat en Energie. Hoe gaan zij samen met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in gesprek met alle stakeholders in het buitengebied?

 Doe mee aan de uitbreiding van ons platform!
Deze nieuwsbrief is voor ons een belangrijk communicatiemiddel met sympathisanten en geïnteresseerden. We willen ons bereik graag vergroten. Wilt u deze nieuwsbrief doorsturen naar mensen in uw eigen netwerk met het verzoek om zich aan te melden? Uw vragen, opmerkingen en ideeën zijn van harte welkom.
In de nieuwbrief vindt u informatie over het Groningse Renaissance Café en een link om de opnamen terug te kijken. Lees hier de hele nieuwsbrief

Derde Renaissance Café
Om te prikkelen en inspireren organiseert Renaissance van het Platteland een serie Renaissance cafés, waarbij steeds een ander gebied centraal wordt gesteld. De initiatiefnemers van ‘Renaissance van het Platteland’ blikken in de Renaissance Nieuwsbrief terug op het geslaagde Groningse Renaissance Café van 27 oktober 2021.
Op de website renaissancevanhetplatteland vindt u binnenkort de aankondiging van het derde Renaissance Café. Lees meer op onze website meer over de Renaissance Cafés.