Nieuwsbrief landelijk verkiezingsprogramma

In de Corona-tijd zijn plotsklaps diverse prangende vraagstukken uit onze samenleving in een ander daglicht komen te staan. Elkaar ruimte geven en gunnen is het nieuwe maatschappelijk adagium. Dit adagium geldt ook voor het realiseren van grote maatschappelijke opgaven: meer woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie, afname stikstof, toename biodiversiteit en transitie van de landbouw. Alle opgaven afzonderlijk leggen zeer moeilijk te verenigingen claims op de beschikbare ruimte. Daarin hebben stad en land elkaar nodig: zij zullen elkaar ruimte moeten geven en gunnen als ook elkaars krachten benutten. Een integrale, gebiedsgerichte aanpak is daarbij essentieel. Om deze aanpak te realiseren willen wij, partners van de ‘Renaissance van het Platteland’ meedenken en input geven voor uw verkiezingsprogramma.

Renaissancebrief verkiezingsprogramma 2021 algemeen