Het Manifest, dynamische steden en vitale regio’s

Het Manifest, dynamische steden en vitale regio’s

Leegloop, vergrijzing, verpaupering en steeds meer ruimte voor criminaliteit, terwijl een vitaal platteland juist onmisbaar is voor de grote steden en een leefbaar en welvarend Nederland. Dat was het centrale thema van het manifest ‘Dynamische Steden en Vitale Regio’s’.

De 12 stellingen in het manifest duiden op de vele kansen die nieuwe verbindingen tussen stad en platteland bieden en hoe deze kansen benut kunnen worden. Daarvoor zijn vernieuwingen, innovaties en experimenten nodig. Ondernemers en andere initiatiefnemers lopen dan vaak vast ‘in het systeem’ en de bijbehorende regelgeving. Zo kost het wijzigen van een bestemmingsplan gemiddeld 7 tot 10 jaar. Erik Droogh, directeur van Leisurelands en een van de initiatiefnemers van het manifest: “De partijen die actief zijn op het platteland, van boeren, grondbezitters, natuurbeheerders tot en met recreatiebedrijven, moeten af van het verkokerde denken, een gezamenlijk visie ontwikkelen en gaan samenwerken. Als de overheid dan wat kan loslaten gaat dat zeker lukken.” Mede-initiatiefnemer Hans Huijbers, voorzitter van ZLTO: “Er is verweving nodig. In plaats van functiescheiding.”

Klik hier om het manifest te downloaden.