Grondclaims dwingen tot scherpe keuzes

Een miljoen nieuwe woningen, 37.000 hectare bos, zonneakkers en windmolens voor de energietransitie, distributiecentra, datacenters, nieuwe wegen en spoorlijnen. Allemaal voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen die ruimte nodig hebben in het open landschap, ten koste van landbouwgrond. Milieu en Wonen-minister Stientje van Veldhoven presenteerde deze week haar plan om de woningnood versneld aan te pakken. Het Lees meer overGrondclaims dwingen tot scherpe keuzes[…]

Stad vindt boer zeer belangrijk

Wie denkt dat Randstedelingen boeren en tuinders niet zien zitten, heeft het mis. Dat blijkt uit nieuw imago-onderzoek van Nieuwe Oogst en onderzoeksbureau Magis. Maar liefst 95 procent van de mensen in de Randstad vinden boeren en tuinders belangrijk. Verder is 78 procent bezorgd over de toekomst van de agrarische sector. Driekwart is bereid meer Lees meer overStad vindt boer zeer belangrijk[…]

Stikstofprotest? De regio’s en het centrum drijven uiteen

In een NRC-artikel van 3 oktober schrijven Caspar van den Berg, hoogleraar bestuurskunde, en Bram van Vulpen, promovendus aan de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen over het borenprotest en hoe dit de verhouding tussen stad en land beschrijft: “Het boerenprotest gaat niet alleen over klimaatingrepen. Beseft de politiek wel dat de verhouding tussen Randstad en landelijke periferie breed Lees meer overStikstofprotest? De regio’s en het centrum drijven uiteen[…]

P10 zoekt parels op het platteland

Wedstrijd met 2.500 euro voor de mooiste parel. De P10 daagt ‘parelkwekers’ uit te laten zien hoe levendig en bruisend het platteland is. Het netwerk van grote plattelandsgemeenten geeft met deze wedstrijd weer een bijzondere invulling aan de jaarlijkse Henk Aalderink-prijs. Onder een parel verstaat de P10: een plek die het bezoeken waard is, een Lees meer overP10 zoekt parels op het platteland[…]

De P10 vraagt aandacht voor de financiële positie van de grote plattelandslandsgemeenten

In zijn Troonrede kondigt Koning Willem Alexander aan dat in heel Nederland regionale plannen tot uitvoering komen om de leefbaarheid van het platteland te verbeteren en economische kansen te benutten. De P10 is groot voorstander van regionale plannen, maar constateert dat de leefbaarheid in haar regio ernstig onder druk staat vanwege financiële tekorten. Maatwerk oplossingen Lees meer overDe P10 vraagt aandacht voor de financiële positie van de grote plattelandslandsgemeenten[…]

Provincie Flevoland bedankt Renainssance van het Platteland voor betrokkenheid

Na de provincie Drenthe, besteedt ook het nieuwe coalitieakkoord van Provincie Flevoland meer aandacht aan de verbinding tussen Stad en Platteland. Onder andere aanleiding hiervan was de brief van Renaissance van het Platteland aan de formateurs van 5 april jl. Deze brief vindt u hier. Het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Flevoland vindt u hier.

Brood en spelen: radicale, realistische en realiseerbare plannen

Een ontwerpprijsvraag voor het platteland: zet boeren en grondeigenaren aan het werk met creatieven en ontwerpers voor plannen over de toekomst van hun bedrijf. Het college van Rijksadviseurs stelde een grote hoeveelheid teams, gesteund door coaches van provincies en gemeenten en andere deskundigen, in staat om met een budget van € 25.000,- hun plannen uit Lees meer overBrood en spelen: radicale, realistische en realiseerbare plannen[…]

Afscheid Hans Huijbers

Hans Huijbers was in zijn rol als voorzitter van ZLTO een van de drijvende, inspirerende krachten achter Renaissance van het Platteland. Tijdens zijn afscheid in april kwam dat nog eens duidelijk naar voren. Hij pleit, samen met mede-initiatiefnemer Erik Droogh van Leisurelands, voor een Deltacommissaris voor het platteland. Zijn motto: vooruit naar vroeger.  Met zijn Lees meer overAfscheid Hans Huijbers[…]