Brood en spelen: radicale, realistische en realiseerbare plannen

Een ontwerpprijsvraag voor het platteland: zet boeren en grondeigenaren aan het werk met creatieven en ontwerpers voor plannen over de toekomst van hun bedrijf. Het college van Rijksadviseurs stelde een grote hoeveelheid teams, gesteund door coaches van provincies en gemeenten en andere deskundigen, in staat om met een budget van € 25.000,- hun plannen uit te werken. Ook met steun van het platform Renaissance van het Platteland.

De opdracht: doe radicale, realistische en realiseerbare voorstellen, inspelend op de grote opgaven waar het platteland voor staat. Tijdens de slotmanifestatie presenteerden de 16 winnende teams een breed scala aan innovatieve ideeën. Dit evenement was ook het startschot voor het nog spannender vervolg, de realisatie van de plannen. Rijksbouwmeester Floris Alkemade gaf de teams in dat kader de volgende boodschap mee: “Ga niet normaliseren. Waar je de barrière voelt, daar zit de essentie.”

Innovatieve ideeën
De 16 winnaars toonden een breed scala aan innovatieve ideeën over thema’s als de klimaatadaptatie, energietransitie, verstedelijking, mobiliteit en verduurzaming van het boerenland. Met veel projecten die voedselproductie combineren met natuurontwikkeling en kortere ketens van producent naar consument. Het enthousiasme is er. Zo stelde wethouder Marinus Biemans van de gemeente Deurne: “Wij hebben dagelijks te maken met boeren die nieuw perspectief zoeken.” De ideeën zijn daar een mooie inspiratiebron voor.

Verlangen naar verandering
Het college van Rijksadviseurs kijkt optimistisch naar de toekomst en de ‘transitiekracht’ van Nederland. Floris Alkemade: “Verlangen is de motor van verandering. De projecten van Brood en Spelen laten zien dat de schaal waarop dat het beste kan gebeuren de regio is.” Wat weer perfect aansluit op de visie van Renaissance van het Platteland.