Afscheid Hans Huijbers

Hans Huijbers was in zijn rol als voorzitter van ZLTO een van de drijvende, inspirerende krachten achter Renaissance van het Platteland. Tijdens zijn afscheid in april kwam dat nog eens duidelijk naar voren. Hij pleit, samen met mede-initiatiefnemer Erik Droogh van Leisurelands, voor een Deltacommissaris voor het platteland. Zijn motto: vooruit naar vroeger. 

Met zijn motto ‘vooruit naar vroeger’ doelt Hans Huijbers vooral ook op het verleden: “We vergeten zo makkelijk wat onze voorouders hebben opgebouwd, hoe zij door samen te werken zijn geëmancipeerd en zelfbewuste boeren zijn geworden. Dat de Nederlandse agrarische sector wereldwijd waardering oogst is niet uit de lucht komen vallen. Het gaat om de kracht van samenwerken. Boeren zijn de grondleggers van het coöperatief samenwerken, van delen van kennis, van praktische innovaties en van aanpassen aan de omgeving. Dat gaat weer terugkomen.”

Nieuwe verbindingen tussen stad en platteland
In vergelijking tot vroeger is er veel veranderd. Samenwerking, een integrale aanpak en het bieden van mogelijkheden tot samenwerking, zonder allerlei belemmerende regels (bestemmingsplannen!) zijn een voorwaarde om Nederland en met name het platteland leefbaar te houden. Dat gaf Erik Droogh aan bij het afscheid van Hans: “Nieuwe verbindingen tussen stad en platteland zijn urgent. De economische stagnatie in de plattelandsgebieden leidt tot een migratiestroom naar de steden. Om deze problematiek op de landelijke, politieke agenda te zetten én te houden, is een Deltacommissaris voor het platteland nodig. Met daadkracht en besluitkracht om die nieuwe verbindingen tot stand te brengen. En uiteraard hoop ik dat Hans zijn inspirerende bijdrage aan de Renaissance blijft leveren!”