Stad vindt boer zeer belangrijk

Wie denkt dat Randstedelingen boeren en tuinders niet zien zitten, heeft het mis. Dat blijkt uit nieuw imago-onderzoek van Nieuwe Oogst en onderzoeksbureau Magis.

Maar liefst 95 procent van de mensen in de Randstad vinden boeren en tuinders belangrijk. Verder is 78 procent bezorgd over de toekomst van de agrarische sector. Driekwart is bereid meer te betalen voor voedsel als de boer of natuur daarbij geholpen is. Slechts 26 procent van de Randstedelingen ziet de landbouw als vervuilend. Wel zijn jongere respondenten beduidend kritischer op de landbouw.

Zo positief als de stad is over het land, zo sceptisch zijn de boeren over de stad. 93,8 procent van hen vindt dat Randstedelingen niets of weinig afweten van hen. 41 procent meent dat Randstedelingen negatief denken over boeren en 67 procent vindt dat Randstedelingen zich boven anderen plaatsen.

De kloof tussen stad en platteland is wel toegenomen, blijkt uit vergelijkbaar onderzoek dat Nieuwe Oogst in 2012 uitvoerde.

Een derde van de Randstedelingen kent de sector alleen van de producten of heeft nooit te maken met boeren. Dat is gestegen in vergelijking met 2012. Toen gaf een kwart aan nooit te maken te hebben met boeren of tuinders. Aan het onderzoek deden 500 Randstedelingen en 555 boeren en tuinders mee.

Kijk voor meer artikelen over de relatie stad-platteland van Nieuwe Oorgst op https://www.nieuweoogst.nl/stad-en-platteland

Bron: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/12/21/stad-vindt-boer-zeer-belangrijk