“Het wordt tijd voor een Groene SER”

In het Brabants Dagblad stond onlangs een artikel over de veehouderij. De roep om landelijke regie voor het veehouderijbeleid in Nederland wordt steeds luider. Volgens Hendrik Hoeksema van ZLTO is het een ideaal moment voor het oprichten van een Groene Sociaal Economische Raad, een Groene SER.

“Daarin zouden vertegenwoordigers van overheidsorganen moeten plaatsnemen, maar ook van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zo’n Groene SER kan nadenken, reflecteren en advies geven over maatregelen in land- en tuinbouw maar ook over een effectief natuur- en milieubeleid. Met een voorzitter die vanuit verbindend leiderschap fungeert als het boegbeeld van deze beweging”, aldus Hoeksema.

Het is een mooi voorbeeld van de verbinding tussen de stad en het platteland zoals het platform Renaissance van het Platteland voor ogen heeft.

Lees het gehele artikel in het Brabants Dagblad.