Steeds meer aandacht voor Stad en Platteland

Bij de provincies ontstaat steeds meer aandacht voor de stad en het platteland. Zo presenteerde Provincie Drenthe onlangs het nieuwe coalitieakkoord 2019-2023 ‘Drenthe, mooi voor elkaar’, waarin het thema ‘Stad en Platteland’ een onderdeel vormt.

Zie het coalitieakkoord hier