Kabinet, benoem een Deltacommissaris voor het platteland!

In ‘de Voor’, de eenmalig uitgave van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie werd Erik Droogh (Leisurelands) geïnterviewd over de urgentie van nieuwe verbindingen tussen stad en platteland.

De economische stagnatie in de plattelandsgebieden leidt tot een migratiestroom naar de steden. Om deze problematiek op de agenda te zetten én te houden, pleit Droogh voor een Deltacommissaris voor het platteland.

Lees het hele artikel vanaf pagina 50 in de online versie van ‘de Voor’.