Essay Stadlandgoed

Het essay ‘Stadlandgoed, nieuwe relaties tussen stad en platteland’ is op verzoek van het platform Renaissance van het Platteland geschreven door professor Dirk Sijmons, voormalig Rijksadviseur voor het Landschap. Het essay sluit goed aan op het gedachtegoed van Renaissance van het Platteland. Stad en land zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De stad heeft het platteland hard nodig voor voedsel, energie, waterberging en als plek voor ontspanning. Andersom heeft het platteland de stad nodig als afzetmarkt voor producten en diensten. Deze wederzijdse relatie is onvoldoende zichtbaar. Daardoor blijven er kansen liggen. In de toekomst kunnen deze relatief eenvoudig worden benut.

In het essay van Dirk Sijmons komt naar voren dat door het passief toekijken door zowel de stad als het platteland kansen om met duurzaamheidstransities tot een succes te komen zullen mislukken. We moeten dus vol energie gaan werken aan de relatie tussen stad en platteland. Alleen dan kunnen we de huidige ontwikkelingen van krimp en leegloop van het platteland en het steeds voller raken van steden een andere wending geven.

Klik hier om het essay te bekijken.

IMG_20170518_111204