Brief aan de informateur

In het kader van de kabinetsformatie heeft het Platform voor nieuwe verbinding tussen Stad en Platteland  de informateur en de onderhandelende partijen gevraagd om Stad en Platteland in de gelegenheid te stellen met elkaar de uitdagingen op het gebied van water, voedsel, energie en leefbaarheid aan te gaan.

Als ‘Platform voor verbinding tussen Stad en Platteland’ richten wij ons als brede beweging op ‘steun en inspiratie voor de regio’ en vragen wij u in de nieuwe regeerperiode in te zetten op:

  • Herwaardering van de landbouw en de voedselketen, met inzet op maatschappelijke vraagstukken, o.a. via een op te zetten Ministerie van Voedsel (ons ‘dagelijks brood’ en primaire behoefte);
  • Ruimte voor ontwikkelingen op het platteland, in samenhang met de stad;
  • Ondersteuning van lokale en regionale initiatieven voor Stadslandgoederen en Groene Eco-dienstensystemen, met inzet op watermanagement, energie en leefbaarheid;
  • Inzet op goede digitale en logistieke verbindingen;
  • Versterking en samenwerking op het gebied van handhaving / decriminalisering.

De brief is hier te vinden.