Bijeenkomst Dynamisch Platteland: “Het is vijf voor twaalf”

Waar het gaat om nieuwe verbindingen tussen stad en platteland wordt de urgentie steeds breder gevoeld. Tijdens de bijeenkomst Dynamisch Platteland, die Renaissance van het Platteland samen met het ministerie van LNV organiseerde, concludeerde DG Johan Osinga van dit ministerie ‘veel verlangen naar beter’ te zien en gaf hij aan te geloven in de kracht van de regio. Hij is van  mening dat het landelijk gebied een plek moet krijgen in het landelijk beleid. 

Onder leiding van dagvoorzitter John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, discussieerden vertegenwoordigers van diverse ministeries, waterschappen, LTO, VNG, Natuur & Milieu, de P10 Plattelandsgemeenten en uiteraard de Renaissance van het Platteland onder het motto ‘Hoe we samen het verschil kunnen maken’ over nieuwe verbindingen tussen stad en platteland. Tijdens de diverse tafelgesprekken werden diverse ‘pitches’ gehouden.

Visie en integraliteit
Zo gaf Erik Droogh, directeur van Leisurelands en initiatiefnemer van het platform Renaissance van het Platteland, aan dat het gaat om visie en integraliteit: “Er is ontwikkelruimte nodig en een goede infrastructuur. Bereikbaarheid. Anders wordt het buitengebied een ‘bejaardenhuis’. Bezittingen en zeggenschap lopen niet parallel. Procedures duren veel te lang en bovendien worden onze sectoren met een beperkte waardestijging van gronden vergelijkbaar belast als de industrie en woningbouw. De huidige procedurekosten kunnen niet worden betaald uit waarden als leefbaarheid en zingeving. Het resultaat: geen marge, geen vernieuwing. Daarom is een visie nodig, gekoppeld aan een integrale aanpak. We moeten af van het sectorale denken.”

Nieuwe kansen
De zorgen over het landelijk gebied kwamen tijdens de discussies boven tafel. Minder boeren met leeglopende dorpen maken een goed beheer in feite onmogelijk. Een herijking van het denken is nodig. Bijvoorbeeld: de stad loopt vol terwijl je overal kan wonen en werken als de (digitale) snelweg verder wordt uitgerold in het buitengebied. En dan zijn er veel kansen als je de identiteit van gebieden koestert en versterkt. Zie stad en platteland als onderdeel van de stad Nederland, waarin ze beide een vitale functie vervullen. Het is vijf voor twaalf maar het tij kan nog worden gekeerd. Zoals Johan Osinga stelde: “Maak gebruik van een aantal plaatsen om het verschil te maken, regio’s waar energie is of ontstaat. Dan komt er beweging.”