Sociale energie van het platteland voor de stad

Sociale duurzame energie is een van de speerpunten van de P10-gemeenten. Waarom? Er is in Nederland behoefte aan ruimte om meer duurzame energie te kunnen produceren. De P10-gemeenten hebben die ruimte. Met de verdiensten van de opwekking van duurzame energie kunnen lokale gemeenschappen worden ondersteund, op een manier dat de kwaliteit van het landschap behouden blijft. Vandaar: sociale energie. Renaissance van het Platteland levert vanuit diverse invalshoeken een actieve bijdrage aan dit project van de P10. 

Sinds de start van het platform Renaissance van het Platteland is aansluiting gezocht bij partners om kennis uit te wisselen en de ambitie om nieuwe verbindingen tussen stad en platteland samen sterker voor het voetlicht te brengen. Daaruit zijn goede contacten ontstaan, onder andere met de P10-gemeenten, het samenwerkingsverband van de 20 grootste plattelandsgemeenten. Ook voor wat betreft het traject ‘sociale duurzame energie’ denkt de P10, zoals gebruikelijk, in samenwerkingsverbanden. Kennisdeling staat voorop.

Inventarisatie mogelijkheden
De P10 gaat in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn om in de grote plattelandsgemeenten ruimte te bieden aan energieproductie door zon, wind en andere alternatieve energievormen. De bij dit project betrokken partijen maken zich sterk dat de verdiensten met de ontwikkeling van duurzame energie ook ten gunste komen van lokale gemeenschappen. Op een manier dat de kwaliteit van het landschap behouden blijft. Dat kan gaan van de gezamenlijke inkoop en plaatsing van zonnepanelen tot en met alternatieve manieren van het gebruik van gronden. In het kader van ‘sociale duurzame energie’ werkt de P10 samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de K6 (provincies met een krimpproblematiek), ZLTO en Renaissance van het Platteland. Ons platform levert vanuit diverse invalshoeken graag een actieve bijdrage aan de ambities van de P10.

Wilt u meer weten over de plannen van de P10? Het ‘uitvoeringsprogramma 2019’ van de P10 vindt u op de website www.p-10.nl.