De P10 vraagt aandacht voor de financiële positie van de grote plattelandslandsgemeenten

In zijn Troonrede kondigt Koning Willem Alexander aan dat in heel Nederland regionale plannen tot uitvoering komen om de leefbaarheid van het platteland te verbeteren en economische kansen te benutten. De P10 is groot voorstander van regionale plannen, maar constateert dat de leefbaarheid in haar regio ernstig onder druk staat vanwege financiële tekorten. Maatwerk oplossingen Lees meer overDe P10 vraagt aandacht voor de financiële positie van de grote plattelandslandsgemeenten[…]

Provincie Flevoland bedankt Renainssance van het Platteland voor betrokkenheid

Na de provincie Drenthe, besteedt ook het nieuwe coalitieakkoord van Provincie Flevoland meer aandacht aan de verbinding tussen Stad en Platteland. Onder andere aanleiding hiervan was de brief van Renaissance van het Platteland aan de formateurs van 5 april jl. Deze brief vindt u hier. Het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Flevoland vindt u hier.

Brood en spelen: radicale, realistische en realiseerbare plannen

Een ontwerpprijsvraag voor het platteland: zet boeren en grondeigenaren aan het werk met creatieven en ontwerpers voor plannen over de toekomst van hun bedrijf. Het college van Rijksadviseurs stelde een grote hoeveelheid teams, gesteund door coaches van provincies en gemeenten en andere deskundigen, in staat om met een budget van € 25.000,- hun plannen uit Lees meer overBrood en spelen: radicale, realistische en realiseerbare plannen[…]

Afscheid Hans Huijbers

Hans Huijbers was in zijn rol als voorzitter van ZLTO een van de drijvende, inspirerende krachten achter Renaissance van het Platteland. Tijdens zijn afscheid in april kwam dat nog eens duidelijk naar voren. Hij pleit, samen met mede-initiatiefnemer Erik Droogh van Leisurelands, voor een Deltacommissaris voor het platteland. Zijn motto: vooruit naar vroeger.  Met zijn Lees meer overAfscheid Hans Huijbers[…]

HAS Hogeschool project ‘Management van de leefomgeving’

HAS Hogeschool is een van de mede-initiatiefnemers van Renaissance van het Platteland. In het opleidingsprogramma wordt de nodige aandacht besteed aan de verbinding tussen stad en platteland. Zo is er vanaf het komende studiejaar een lector die zich richt op dit vraagstuk en gaan vierdejaarsstudenten aan de slag met diverse projecten, waar Renaissance van het Lees meer overHAS Hogeschool project ‘Management van de leefomgeving’[…]

Sociale energie van het platteland voor de stad

Sociale duurzame energie is een van de speerpunten van de P10-gemeenten. Waarom? Er is in Nederland behoefte aan ruimte om meer duurzame energie te kunnen produceren. De P10-gemeenten hebben die ruimte. Met de verdiensten van de opwekking van duurzame energie kunnen lokale gemeenschappen worden ondersteund, op een manier dat de kwaliteit van het landschap behouden Lees meer overSociale energie van het platteland voor de stad[…]

Bijeenkomst Dynamisch Platteland: “Het is vijf voor twaalf”

Waar het gaat om nieuwe verbindingen tussen stad en platteland wordt de urgentie steeds breder gevoeld. Tijdens de bijeenkomst Dynamisch Platteland, die Renaissance van het Platteland samen met het ministerie van LNV organiseerde, concludeerde DG Johan Osinga van dit ministerie ‘veel verlangen naar beter’ te zien en gaf hij aan te geloven in de kracht Lees meer overBijeenkomst Dynamisch Platteland: “Het is vijf voor twaalf”[…]

Geachte (in)formateur

“Op veel plaatsen in Nederland is sprake van vergrijzing en leegloop van delen van het platteland. Dat heeft ingrijpende gevolgen, zelfs het sluiten van onderwijsinstellingen, ziekenhuisafdelingen en allerlei andere voorzieningen wegens een dalend aanbod en gebrek aan personeel. Leegloop betekent bijvoorbeeld ook dat criminelen steeds meer vrij spel krijgen en hun drugsafval ongestraft in de Lees meer overGeachte (in)formateur[…]