Platform voor nieuwe verbinding tussen stad en platteland

De beste wensen voor het nieuwe jaar! Namens de initiatiefnemers van ‘Renaissance van het Platteland’, Platform voor nieuwe verbinding tussen stad en platteland, hierbij de Nieuwsbrief Renaissance 2022 december, waarin we vooruitkijken naar de verkiezingen van de Provinciale Staten en de Gebiedsgerichte Aanpak! Steun en inspiratie voor de regio.  Doe mee aan de uitbreiding van Lees meer overPlatform voor nieuwe verbinding tussen stad en platteland[…]

Platform voor nieuwe verbinding tussen stad en platteland / Steun en inspiratie voor de regio

Namens de initiatiefnemers van ‘Renaissance van het Platteland’ hierbij de Nieuwsbrief Renaissance 2022 juli, waarin we terugblikken op het bijzondere Renaissance Café in de Hoeksche Waard! Met veel dank aan de deelnemers aan de gesprekstafel en de ondersteuning vanuit de gemeente. Later dit jaar volgt de uitnodiging voor het 4e Café. Doe mee aan de Lees meer overPlatform voor nieuwe verbinding tussen stad en platteland / Steun en inspiratie voor de regio[…]

‘Het toekomstig stedelijk landschap: Groote Waard is goud waard.”

Op donderdag 12 mei a.s. houden wij het 3de Café Renaissance met de titel ‘Het toekomstig stedelijk landschap: Groote Waard is goud waard.” Als inspirerende sprekers hebben we uitgenodigd: Wouter Kolff, burgemeester Dordrecht Charlie Aptroot, waarnemend burgemeester Hoeksche Waard Hans de Bruin, lector Expertise and Valorisation Management HZ University of Applied Sciences (Zeeland) Jacob van Lees meer over‘Het toekomstig stedelijk landschap: Groote Waard is goud waard.”[…]

Platform voor nieuwe verbinding tussen stad en platteland

Oproep aan Rutte IV: ‘Ontwikkel Team Nederland’, oplossingen voor stad én platteland! De uitdagingen voor Stad en Land zullen worden opgepakt door diverse ministers. Behalve een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening komt er ook een minister voor Klimaat en Energie. Hoe gaan zij samen met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in gesprek Lees meer overPlatform voor nieuwe verbinding tussen stad en platteland[…]

Eerste Renaissance Café; Het Van Gogh NP i.o.

Om te prikkelen en inspireren organiseert Renaissance van het Platteland een serie Renaissance cafés, waarbij we steeds een ander gebied centraal stellen. We gaan het gesprek met elkaar aan over de uitdagingen en dilemma’s op basis van 2 inspirerende sprekers. In het eerste Café stond het Van Gogh Nationaal Park centraal. Lees verder in de nieuwsbrief.

Meld je aan voor het eerste Renaissance Café op donderdag 17 juni

Ons land staat voor een aantal duurzame uitdagingen, waaronder grootschalige woningbouw, de transitie van de landbouw, energie opwekking, waterberging, meer biodiversiteit, milieumaatregelen (stikstof, pfas) en vrijetijdsbesteding. Deze thema’s vragen om nieuwe ruimtelijke en sociaal economische afwegingen. Om te prikkelen en inspireren organiseert Renaissance van het Platteland een serie Renaissance cafés waarbij we steeds een ander gebied centraal stellen.

Aan de politieke partijen van Nederland,    

Ontwikkel Team Nederland: oplossingen voor stad én platteland!
Deze week plaatsen wij bijgevoegde advertentie “Van OMT naar OTN: Ontwikkel Team Nederland” in enkele landelijke dagbladen. Met dit statement vragen wij graag ook uw aandacht voor nieuwe ruimtelijke en sociaal economische keuzes die oplossingen bieden voor de toekomstige uitdagingen van Nederland. Aangevuld met een krachtige, voortvarende regie. In de advertentie noemen we de belangrijkste thema’s. In bijgaande brief lichten wij dit graag aan u toe.
Met de vraag om dit in het nieuwe regeerakkoord op te nemen:

“Het Ontwikkel Team Nederland maakt in overleg met de regering voorstellen voor een betere ruimtelijke en sociaal economische verbinding tussen stad en platteland.”

P10 claimt anderhalf miljard voor Agenda Platteland

‘Nederland in balans door een vitaal platteland’
Vandaag lanceert de P10 de Agenda Platteland. Op die agenda staan tien concrete punten die opgepakt moeten worden in het belang van heel Nederland: platteland én stad. De P10, het samenwerkingsverband van 29 plattelandsgemeenten, nodigt Tweede Kamerleden, bestuurders en andere partners uit om samen de mouwen op te stropen voor deze tien agendapunten en daarmee voor thema’s als bereikbaarheid, werken, toerisme, zorg, wonen, energie- en warmtetransitie.

Nieuwsbrief landelijk verkiezingsprogramma

In de Corona-tijd zijn plotsklaps diverse prangende vraagstukken uit onze samenleving in een ander daglicht komen te staan. Elkaar ruimte geven en gunnen is het nieuwe maatschappelijk adagium. Dit adagium geldt ook voor het realiseren van grote maatschappelijke opgaven: meer woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie, afname stikstof, toename biodiversiteit en transitie van de landbouw. Alle opgaven afzonderlijk Lees meer overNieuwsbrief landelijk verkiezingsprogramma[…]